Junts per Vallirana condemna rotundament les agressions feixistes

Vallirana, dilluns 27 de novembre de 2017

Junts per Vallirana condemna rotundament les agressions feixistes que van tenir lloc ahir al vespre al casino de Vallirana.

El @CDR_vallirana convoca movilització a les 19.30h davant l’Ajuntament.

Cap agressió sense resposta. Totes juntes contra el feixisme.

Vallirana: Més enllà de l’1 i el 3 d’octubre, continuem la mobilització!

Vallirana: Més enllà de l’1 i el 3 d’octubre, continuem la mobilització!

Llibertat presos polítics!

La dinàmica d’auto-organització popular generada durant la defensa dels col·legis electorals el passat 1-O, així com la jornada de vaga general del passat 3 d’octubre, va conformar un bloc democràtic més enllà del moviment independentista.

La decisió del Govern d’incomplir el mandat de l’1-O i suspendre la declaració ha estat un revulsiu desmobilitzador. Davant d’aquest escenari, només eixamplant la base social nascuda entorn del referèndum i la repressió de l’Estat podem abordar els reptes que tenim al davant. En aquest sentit, cal avançar amb una proposta que mantingui la unitat: proclamar la República i obrir un procés constituent popular i des de baix. Un procés constituent radicalment democràtic que retorni la iniciativa als carrers i a la mobilització popular. Un procés que constitueixi la república catalana,  sense tancar una possible relació confederal amb la resta dels pobles de la península. Un procés on puguem decidir quina República volem. I un procés solidari que ajudi també a les forces democràtiques del conjunt de l’Estat espanyol a lluitar per horitzons constituents.

Els comitès en Defensa del Referèndum (CDR) i altres assemblees nascudes arran l’1-O són espais clau per preparar-nos pels escenaris que toquen a la porta; per a contextos de repressió i de solidaritat; per a contextos de mobilització i front únic contra la violència; i per coordinar-nos en la necessitat d’impulsar un procés constituent.

Vallirana: Ens hi posem?

 

Vallirana: Más allá del 1 y el 3 de octubre, continuemos la movilización!

Libertad presos políticos!

La dinámica de auto-organización popular generada durante la defensa de los colegios electorales el pasado 1-O, así como la jornada de huelga general del pasado 3 de octubre, conformó un bloque democrático más allá del movimiento independentista.

La decisión del Gobierno de incumplir el mandato del 1-O y suspender la declaración ha sido un revulsivo desmovilizador. Ante este escenario, sólo ensanchando la base social nacida en torno al referéndum y la represión del Estado podemos abordar los retos que tenemos por delante. En este sentido, hay que avanzar con una propuesta que mantenga la unidad: proclamar la República y abrir un proceso constituyente popular y desde abajo. Un proceso constituyente radicalmente democrático que devuelva la iniciativa a las calles y a la movilización popular. Un proceso que constituya la república catalana, sin cerrar una posible relación confederal con el resto de los pueblos de la península. Un proceso donde podamos decidir qué República queremos. Y un proceso solidario que ayude también a las fuerzas democráticas del conjunto del Estado español a luchar por horizontes constituyentes.

Los comités de Defensa del Referéndum (CDR) y otras asambleas nacidas a raíz del 1-O son espacios clave para prepararnos para los escenarios que llaman a la puerta; para contextos de represión y de solidaridad; para contextos de movilización y frente único contra la violencia; y para coordinarnos en la necesidad de impulsar un proceso constituyente.

Vallirana: Nos ponemos?

Razones sobre nuestro NO a la moción sobre la AMB

Por Montserrat Cazorla

Todos los grupos del Ajuntament de Vallirana, excepto JUNTS PER VALLIRANA, han votado a favor de una moción para la integración de Vallirana en el Area Metropolitana de Barcelona.

La razón de nuestro NO es porque consideramos que ese paso y sus consecuencias son suficientemente importantes para que sean los vecinos y vecinas de Vallirana los que decidan.

En la primera reunión que se invitó para realizar una moción conjunta, Junts per Vallirana, hizo varias preguntas, que no fueron contestadas. Echamos en falta que no se nos entregara un informe en el que se indicaran todas las consecuencias derivadas de la entrada en la AMB, tanto en positivo como en contrapartidas de deberes. Después de esa primera reunión y sin ninguna información más al respecto nos presentaron una moción en la cual no se explicaba ningún razonamiento práctico para reclamar dicha entrada.

A nuestras preguntas en el pleno sobre esta cuestión el equipo de gobierno realizó estas contestaciones:

¿Habrá una nueva tasa para los vecinos por la entrada del municipio en la AMB?

Contestac ión: El equipo de gobierno manifestó que SI.

SI, hay que ser solidarios.

¿Perderemos soberanía con respecto a urbanismo?

Contestación: El equipo de gobierno manifestó que SI

Se nos explica que las ventajas son que el transportes público, o que los residuos sólidos la tasa será más barata.

La pregunta es ¿La tasa que se pagará a la AMB compensará al importe que beneficiará al servicio público de transporte?, ya que consideramos que la mayoría de valliranenses utilizan como medio de transportes el vehículo particular, debido a que no hay infraestructuras de servicio público. ¿Se ampliará la infraestructura de transporte, mediante por ejemplo, autobuses lanzadera que lleven a las estaciones de renfe o ferrocarriles catalanes más próximos, acordes con los horarios de dichos transportes.

Con respecto a la tasa de residuos sólidos que en estos momentos se paga en la misma fecha que el IBI, ¿Qué tanto por ciento más barato será con respecto a lo que paga ahora mismo el ayuntamiento a lo que se pagará siendo municipio de la AMB? ¿Se repercutirá dicho ahorro en la tasa de residuos anual que pagamos los vecinos?.

Perderemos soberanía con respecto a urbanismo. ¿En qué términos consiste esa pérdida de soberanía?

1 d’octubre: votem!

Comunicat de Junts per Vallirana

Ja hi ha data i pregunta per al referèndum d’autodeterminació de Catalunya. I moltes són les desconfiances que genera el PDeCat de la corrupció (antiga Convergència) en la preparació del mateix, que ara no pot rebaixar el referèndum a una simple consulta com ja ho va fer el 2014.

No hi ha una majoria al congrés a favor de pactar un referèndum, així que davant del bloc immobilista de PP, PSOE i Ciutadans cal desobeir. L’èxit del referèndum, així com tants drets socials conquerits a la llarg de la història, depèn de la capacitat de desbordament de l’esquerra a favor del dret d’autodeterminació.

Des de Junts per Vallirana cridem a la mobilització i a una participació massiva en el referèndum de l’1 d’octubre. Només així es podrà fer efectiu el dret a decidir del poble de Catalunya.

1 de octubre: votemos!

Ya hay fecha y pregunta para el referéndum de autodeterminación de Catalunya. Y muchas son las desconfianzas que genera el PDeCat de la corrupción (antigua Convergència) en la preparación del mismo, que ahora no puede rebajar el referéndum a una mera consulta como ya lo hizo en 2014.

No hay una mayoría en el congreso a favor de pactar un referéndum, así que ante el bloque inmovilista de PP, PSOE y Ciudadanos es necesario desobedecer. El éxito del referéndum, así como tantos derechos sociales conquistados a la largo de la historia, depende de la capacidad de desborde de la izquierda a favor del derecho de autodeterminación.

Des de Junts per Vallirana llamamos a la movilización y a una participación masiva en el referéndum del 1 de octubre. Solo así se podrá hacer efectivo el derecho a decidir del pueblo de Catalunya.

Sobre les fases d’adjudicació del nou pavelló

L’associació Arquitectes per l’Arquitectura informa al CoAC i a l’Ajuntament de Vallirana sobre una sèrie d’anomalies a les fases d’adjudicació del nou pavelló

Per Omar Rodríguez

Al ple municipal de Març, l’equip de govern va traslladar una informació que afectarà a la construcció del nou pavelló: l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no dóna el vistiplau a l’inici de les obres del poliesportiu perquè la canalització de la riera no compleix la normativa vigent. Aquesta deficiència, no detectada durant les fases d’adjudicació del projecte, provocarà un sobrecost encara desconegut de la milionària i ja adjudicada obra.

Pocs dies després d’obtenir aquesta informació, Junts per Vallirana va accedir a dues cartes que l’associació Arquitectes per l’Arquitectura (AxA) va enviar al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC). Després d’analitzar les cartes i contactar amb AxA, l’associació ens comunica que, d’una banda, no només contacta amb el CoAC, sinó que envia una carta a l’Ajuntament de Vallirana (AxA no rep cap resposta per part del consistori) assenyalant les diferents anomalies en els concursos del projecte; i, de l’altra, ens informa dels principals motius d’alerta: el jurat del concurs d’idees no és l’adequat per valorar una idea arquitectònica; l’adjudicació de la redacció del projecte bàsic per menys de 18.000 euros no absorbeix els costos reals de la redacció del mateix; la petició de documentació és excessiva si la relacionem amb els honoraris, els quals s’han adjudicat a la baixa.

Davant d’aquest escenari, preguntem a l’equip de govern: per què no es va detectar que la canalització de la riera és deficient abans de l’adjudicació del projecte de construcció? Quin sobrecost tindrà la canalització de la riera? Com s’han confeccionat les bases dels concursos? Per què una associació d’arquitectes posa en entredit les fases d’adjudicació del nou pavelló?

NOTA: Aquest article és l’esborrador final i corregit que havia de publicar la revista municipal Viure Vallirana, que en comptes d’aquest però, va publicar un altre esborrador degut a un error en l’enviament de Junts per Vallirana.

%d bloggers like this: