Moció per reclamar la reobertura completa dels CAP de Vallirana i Cervelló

La crisi sanitària derivada de la Covid-19 va forçar a la regió sanitària a elaborar un pla de contingència que va incloure el tancament de diferents CAP i centres locals de la comarca. Els CAP de Vallirana i Cervelló no van ser excepció, i es van tancar al públic a l’inici de la pandèmia per qüestions d’organització de recursos, traslladant el punt d’atenció continuada al CUAP de Sant Vicenç (CAP El Serral). Més tard, durant el mes d’abril, el CAP de Vallirana va recuperar part de l’atenció sanitària i d’urgències de dilluns de divendres, i l’atenció durant els caps de setmana va continuar al CUAP de Sant Vicenç. Avui, i a causa de la segona onada, els rastrejadors estan desbordats i els administratius al límit. El CAP de Cervelló, en canvi, no va reprendre la seva activitat presencial de forma reduïda fns al passat 28 de setembre (només programacions d’infermeria, entre elles cures i analítiques) tot i que les urgències i l’atenció pediàtrica es van derivar al CAP de Vallirana.

A més, la crisi sanitària derivada de la Covid-19 va arribar en un moment on els dos Ajuntaments reclamaven més i millors inversions als seus respectius CAP. En el cas de Vallirana es reclamava el retorn del servei d’urgències 24h per exemple, i en el cas de Cervelló una correcció en el dèfcit d’atenció de medicina general i servei de pediatria. Vallirana i Cervelló no tenen competències pròpies sobre el sistema públic de salut, però totes i tots tenim l’obligació de vetllar perquè aquest sigui operatiu i de qualitat, on es garanteixi l’accés gratuït i universal al mateix. Ambdós municipis, petits i d’infraestructures sanitàries limitades, necessiten un correcte funcionament dels seus centres de salut per garantir al dret a tota la ciutadania a accedir-hi.

Tot i que segons l’Institut Català de la Salut, la voluntat és tornar gradualment a la normalitat després que aquest estiu encara es comptabilitzessin 447 centres tancats a tot Catalunya, durant aquest temps les queixes d’usuaris i professionals han augmentat pel que consideren una manca d’accés als serveis de Salut per part de la ciutadania. Els tancaments totals o parcials dels centres sanitaris han afectat sobretot a les persones grans, que s’han vist obligades a desplaçar-se perquè les puguin visitar; han afectat en la qualitat del servei, davant la impossibilitat moltes vegades d’atendre presencialment consultes que requereixen el contacte cara a cara amb el metge de capçalera; i el servei telefònic no ha estat exempt de queixes per la seva sovint no operativitat. Però no només els ciutadans patim aquesta actual gestió, fruit en part per una dècada de retallades i una degradació sistemàtica del sistema sanitari públic. La sobrecàrrega de treball dels professionals és ben coneguda, fet que els empeny a un esgotament continu i sense perspectives de millora al curt termini. Consegüentment, i sis mesos després de començar la pandèmia, les queixes han donat pas a manifestacions i protestes per exigir al Departament de Salut la reobertura dels centres, més recursos i professionals per garantir una atenció adequada, més rastrejadors i un entorn laboral digne per als professionals de la salut. Al ple del 2 de juliol, el Parlament mateix instava el Govern de la Generalitat a “reobrir tots els centres d’atenció primària i consultoris tancats per necessitats de personal i de gestió durant la pandèmia”.

Per tot això, i atès que no coneixem la data de la reobertura completa dels CAP de Vallirana i Cervelló, menys encara una resposta clara a les reivindicacions que feien ambdós municipis abans de la pandèmia, el grup municipal de Junts per Vallirana presenta al ple de la corporació l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Exigir al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la reobertura completa i immediata del CAP de Vallirana i Cervelló amb els mateixos serveis, dies i horaris que abans de l’inici de la crisi sanitària provocada per la Covid- 19, amb equips Covid i garantint totes les mesures de seguretat.

SEGON.- Exigir al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya una resolució favorable als dèfcits sanitaris dels CAP deVallirana i Cervelló i una coordinació i comunicació més fuida amb els Ajuntaments i la ciutadania per conèixer les propostes i mancances dels dos municipis.

TERCER.- Donar suport i fer una crida a la participació, garantint totes les mesures de seguretat, a les mobilitzacions ciutadanes que es puguin arribar a convocar per exigir la reobertura total dels CAP de Vallirana i Cervelló i a favor de la sanitat pública.

QUART.- Agrair a tot el personal sanitari l’esforç que han fet durant tots aquests mesos d’emergència sanitària per cuidar de totes i tots nosaltres, i reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que li reconegui les condicions laborals justes, tal com fa anys que reclamen, i unes inversions adients en el sistema públic català que garanteixin un accés digne al servei universal de la salut.

Vallirana, octubre de 2020

A %d bloguers els agrada això: