Municipalitzem l’aigua a Vallirana

MOCIÓ PER A LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA A VALLIRANA

Exposició de motius
Els Ajuntaments, com institució més propera a la ciutadania i a les persones, han de tenir control directe dels béns imprescindibles per la vida i i garantir el seu accés al marge del mercat. L’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer en la seva resolució 64/92 del 28 de juliol de 2010 que “l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un
dret humà essencial per a gaudir plenament de la vida i de tots els drets humans”. La gestió pública de l’aigua demostra que és possible aplicar mecanismes de control, de participació ciutadana i de transparència, garantint una gestió més eficient lluny de la mercantilització i d’interessos econòmics privats, possibilitant millors inversions, reducció de tarifes i un accés universal a l’aigua. Així, en els darrers anys diversos ajuntaments de tot el món han recuperat la gestió directa del subministrament d’aigua. Ciutats com París, Atlanta, La Paz o Berlín per una banda, o Ajuntaments com Mataró, Terrassa, Arenys de Munt o Ripollet per l’altre, formen part dels centenars de processos de municipalització de la gestió de l’aigua en els últims anys.
Per una altre banda, l’aigua dolça és un bé essencial per a la vida cada cop més escàs degut a la sobreexplotació i el canvi climàtic. El seu ús i gestió no és un assumpte menor per al futur de les generacions actuals i futures, així com dels ecosistemes terrestres. A més, els fenòmens meteorològics extrems ja formen part de la nostra realitat. Les sequeres o els aiguats obliguen a governs i a Ajuntaments a prendre mesures i inversions d’urgència per tal de garantir l’accés a l’aigua a la població, quan a més els pronòstics confirmen una tendència a la desertització lenta però inexorable de la península ibèrica. En aquest context, garantir una gestió eficient dels recursos hídrics que no estigui guiada per interessos privats sinó pel bé comú ha de ser una prioritat de totes les administracions.
Tot i la tendència remunicipalitzadora mundial, Vallirana va optar per acabar de privatitzar el subministrament de l’aigua d’1 de setembre de 2014, concurs que va guanyar la multinacional Aqualia per un període de 19 anys. L’empresa, esquitxada per diversos casos de corrupció i irregularitats, com el cas Aguator a Torrelavega, controla pràcticament tot el subministre d’aigua al municipi, a excepció de quatre cases de Llibra Casanova, on és Sorea la subministradora per raons d’orografia. Les incidències freqüents degut als problemes estructurals de la xarxa d’aigua de Vallirana (dependència dels pous, orografia, extensió), la crisi econòmica permanent i la pèrdua de poder adquisitiu que pateixen des de fa anys amplies capes de la població i el canvi climàtic, fa imprescindible una gestió del subministrament de l’aigua de caràcter públic i amb la participació de la ciutadania.

Atès que l’aigua és un dret humà, un servei bàsic essencial per a la vida i un bé comú, que no ha de ser mercantilitzat per assegurar l’accés a tota la població.
Atès que la gestió pública i democràtica de l’aigua garanteix una millor transparència i control dels recursos, doncs no busca la obtenció de beneficis econòmics.
Atès que el canvi climàtic dificulta i dificultarà encara més l’accés a aigua, minvant les seves reserves i desertitzant el territori de la península ibèrica.
Atès que la orografia i extensió de Vallirana fan del subministrament de l’aigua un assumpte de la major importància que necessita d’una gestió transparent basada en la participació democràtica del poble.

El grup municipal de Junts per Vallirana presenta al ple de la corporació l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Realitzar una auditoria de compliment de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable per part d’Aqualia a Vallirana, així com una auditoria volumètrica de l’abastament urbà i de l’estat de la xarxa de distribució de l’aigua, en un termini no superior a 9 mesos.

SEGON. Fetes les auditories, realitzar en un termini no superior a 9 mesos un estudi jurídic, econòmic i financer que avali la municipalització del subministrament de l’aigua a Vallirana.

TERCER. Paral·lelament als estudis, crear la Taula de l’Aigua de Vallirana en un termini no superior a 3 mesos, amb la participació d’entitats, associacions veïnals, partits i la ciutadania en general, amb l’objectiu de promoure el debat ciutadà sobre el model de gestió de l’aigua al municipi, impulsar una consulta popular sobre la municipalització de l’aigua i, en última instància, garantir la transparència de tot el procés de municipalització si finalment els estudis esmentats al punt 2 ho avalen.

QUART. Adherir l’Ajuntament a l’AMAP, l’Associació de Municipis i entitats per l’Aigua Pública.

A %d bloguers els agrada això: