Vallirana: Més enllà de l’1 i el 3 d’octubre, continuem la mobilització!

Vallirana: Més enllà de l’1 i el 3 d’octubre, continuem la mobilització!

Llibertat presos polítics!

La dinàmica d’auto-organització popular generada durant la defensa dels col·legis electorals el passat 1-O, així com la jornada de vaga general del passat 3 d’octubre, va conformar un bloc democràtic més enllà del moviment independentista.

La decisió del Govern d’incomplir el mandat de l’1-O i suspendre la declaració ha estat un revulsiu desmobilitzador. Davant d’aquest escenari, només eixamplant la base social nascuda entorn del referèndum i la repressió de l’Estat podem abordar els reptes que tenim al davant. En aquest sentit, cal avançar amb una proposta que mantingui la unitat: proclamar la República i obrir un procés constituent popular i des de baix. Un procés constituent radicalment democràtic que retorni la iniciativa als carrers i a la mobilització popular. Un procés que constitueixi la república catalana,  sense tancar una possible relació confederal amb la resta dels pobles de la península. Un procés on puguem decidir quina República volem. I un procés solidari que ajudi també a les forces democràtiques del conjunt de l’Estat espanyol a lluitar per horitzons constituents.

Els comitès en Defensa del Referèndum (CDR) i altres assemblees nascudes arran l’1-O són espais clau per preparar-nos pels escenaris que toquen a la porta; per a contextos de repressió i de solidaritat; per a contextos de mobilització i front únic contra la violència; i per coordinar-nos en la necessitat d’impulsar un procés constituent.

Vallirana: Ens hi posem?

 

Vallirana: Más allá del 1 y el 3 de octubre, continuemos la movilización!

Libertad presos políticos!

La dinámica de auto-organización popular generada durante la defensa de los colegios electorales el pasado 1-O, así como la jornada de huelga general del pasado 3 de octubre, conformó un bloque democrático más allá del movimiento independentista.

La decisión del Gobierno de incumplir el mandato del 1-O y suspender la declaración ha sido un revulsivo desmovilizador. Ante este escenario, sólo ensanchando la base social nacida en torno al referéndum y la represión del Estado podemos abordar los retos que tenemos por delante. En este sentido, hay que avanzar con una propuesta que mantenga la unidad: proclamar la República y abrir un proceso constituyente popular y desde abajo. Un proceso constituyente radicalmente democrático que devuelva la iniciativa a las calles y a la movilización popular. Un proceso que constituya la república catalana, sin cerrar una posible relación confederal con el resto de los pueblos de la península. Un proceso donde podamos decidir qué República queremos. Y un proceso solidario que ayude también a las fuerzas democráticas del conjunto del Estado español a luchar por horizontes constituyentes.

Los comités de Defensa del Referéndum (CDR) y otras asambleas nacidas a raíz del 1-O son espacios clave para prepararnos para los escenarios que llaman a la puerta; para contextos de represión y de solidaridad; para contextos de movilización y frente único contra la violencia; y para coordinarnos en la necesidad de impulsar un proceso constituyente.

Vallirana: Nos ponemos?

A %d bloguers els agrada això: