Les fases d’adjudicació del projecte del pavelló són qüestionades per una associació d’arquitectes