Arriba el tercer número del diari Fem Poble

El diari serà distribuït durant els pròxims dies a totes les llars de Vallirana. Podeu descarregar la versió PDF en el següent enllaç.